Brahma, (sanskrit Brahmā), guddom i den indiske mytologi. Brahma er en personifikation af det upersonlige begreb brahman, det højeste princip i tilværelsen, det absolutte. Begrebet brahman var imidlertid vanskeligt at fatte for menigmand. Derfor dannede man af det abstrakte begreb en konkret guddom, og den vediske skabergud Prajapatis egenskaber overførtes på ham. Det fremgår af buddhistiske kilder, at Brahma indtog en fremtrædende plads i det hinduistiske pantheon i århundrederne f.Kr. Sommetider optræder han som skabergud i en treenighed (Trimurti) sammen med Vishnu (opretholderen) og Shiva (ødelæggeren). Hans betydning i pantheon svinder efterhånden til fordel for de store sektdannende guder: Vishnu og Shiva. I dag er kun ganske få templer i Indien helliget Brahma. Dog er et Vishnu- eller Shivatempel utænkeligt uden en afbildning af Brahma.