Botulf, da. Budolf, engelsk abbed, der i 600-t. grundlagde et benediktinerkloster i East Anglia i Østengland. Hans levnedsbeskrivelse stammer fra 1000-t., og der vides ikke meget om ham. I middelalderen har Skt. Botulf nydt en vis popularitet i de nordiske lande, hvor flere danske kirker blev viet til ham; kendtest er Budolfi Kirke i Ålborg og Bodilsker på Bornholm.