Bose-gas, (efter S.N. Bose), et stort system af identiske bosoner, dvs. partikler med heltalligt spin. Da identiske bosoner kan optræde i samme kvantetilstand, kan der i en Bose-gas ske en slags fortætning af partikler i en bestemt kvantetilstand, når temperaturen bliver tilstrækkelig lav. Denne faseovergang finder sted, selvom partiklerne ikke vekselvirker indbyrdes. I dette tilfælde betegnes faseovergangen som Bose-Einstein-kondensation. 4He-atomet er en boson, og den iagttagne faseovergang fra normalt flydende til superflydende 4He har visse træk fælles med Bose-Einstein-kondensation, selvom partiklernes indbyrdes vekselvirkninger spiller en vigtig rolle. Også faseovergangen fra et normalt ledende til et superledende metal har lighedspunkter med Bose-Einstein-kondensation.