Bornholmeren, dansk avis, der udkom 1902-94 i Rønne, udgivet af A-pressen. Den blev grundlagt under navnet Bornholms Social-Demokrat og blev i 1951 omdøbt til Bornholmeren. De første år havde avisen kraftig fremgang blandt øens mange lavtlønnede arbejdere inden for fiskeri og stenbrud. 1913-40 havde den omtrent lige så stort oplag som Bornholms Tidende, 1920-26 var den endog størst. I 1993 var Bornholmerens oplag kun det halve af konkurrentens, ca. 5500, trods store tilskud fra A-pressen, der uden varsel lukkede avisen i 1994.