Bolesław 3. Krzywousty, Den Skævmundede, 1085-1138, hertug af Polen fra 1102. Bolesław lod sig ikke krone til konge, men søgte i stedet på ny at samle Polen i kamp mod sin ældre halvbror Zbigniew (d. 1112), der søgte beskyttelse hos den tyske kong Henrik 5. Bolesław kunne i 1109 afvise Henriks felttog, og i årene 1116-23 generobrede han Pommern og omvendte de hedenske stammer til kristendommen. Han indgik en alliance med Danmark og støttede kong Niels' felttog til den vendiske kyst. For at bevare landets enhed indførte Bolesław kort før sin død senioratsprincippet, hvorefter den ældste søn skulle arve kroningshovedstaden Kraków samt de polske kerneområder. Alligevel blev Polen efter hans død delt op mellem hans fire sønner.