Bodil Begtrup var cand.polit. og ambassadør. Bodil Begtrup blev af Danske Kvinders Nationalråd udpeget til medlem af delegationen til Folkenes Forbund i 1938 og til medlem af delegationerne til FN's plenarforsamlinger i 1946-1948. Her blev hun i 1946 valgt til formand for FN's Kvindekommission og i 1948 til næstformand for udvalget om menneskerettighedsdeklarationen. Bodil Begtrup blev i 1949 som den første danske kvinde udnævnt til gesandt (i Reykjavík), i 1955 blev hun ambassadør sammesteds og senere ambassadør i Bern og Lissabon. Hendes erindringer Kvinde i et verdenssamfund udkom i 1986.