Black Theology, en variant af befrielsesteologien blandt sorte i USA og Afrika. Med tilknytning til Black Power-bevægelsen har en række amerikanske og afrikanske teologer, bl.a. James Cone og Allan Boesak, siden 1960'erne udviklet en teologi, som handler om befrielse af de sorte fra fattigdom og diskrimination og dermed indirekte også af de hvide. Tilhængerne af Black Theology har provokerende hævdet, at "Jesus var sort".