Bidstrup Skovene, statsskov ca. 16 km sydvest for Roskilde; 900 ha. Skovområdet består foruden af Storskoven af Valborup, Ravnsholte, Avnstrup og Orup Skov samt Hejede Overdrev. Blandt løvtræerne er 40% bøg og 14% eg. Terrænet er meget kuperet med bakker, vandfyldte lavninger, moser, birke- og ellesump og dybe småsøer - et typisk dødislandskab. Her findes Sjællands højeste punkt, Gyldenløveshøj. Driften af især løvskoven foregår med en prioritering af økonomiske, rekreative, naturmæssige og landskabelige værdier.