Bhartrihari, (sanskrit Bhartṛhari), omkring 600-t. e.Kr., indisk lyriker. Bhartrihari tilskrives forfatterskabet til en trilogi, hvis enkelte dele består af omkring 100 strofer (shatakatraya). De poetiske tankesprog i trilogien omhandler kærlighed (shringara), livsvisdom (niti) og forsagelse (vairagya). Bhartriharis elegante og formfuldendte vers hører til sanskrit-lyrikkens ypperste. Der hersker tvivl om, hvorvidt han er identisk med en kendt grammatiker og sprogfilosof af samme navn.