Bhabha-spredning, i elementarpartikelfysik et sammenstød mellem en elektron og en positron, som alene fører til gendannelse af disse to partikler. Sandsynligheden af spredningen beregnes ved hjælp af kvanteelektrodynamikken og publiceredes af H.J. Bhabha i 1935. Bhabha-spredningen benyttes som sammenligningsgrundlag for målinger ved elektron-positron-acceleratorer. Se også Møller-spredning og annihilation.