Bernoullis ligning, omhandler tryk- og hastighedsforholdene i en ideal væske, dvs. en usammentrykkelig væske uden indre gnidning. Ligningen opstilledes 1738 af Daniel Bernoulli. Se hydrodynamik.