Bernerkonventionen, international overenskomst vedrørende beskyttelse af litterære og kunstneriske værker. Konventionen blev indgået i 1886, og dens oprindelige hovedprincipper er fortsat gældende. Bernerkonventionen revideres fortløbende, og den nugældende (1995) tekst er fra 1971. Medlemslandene danner en union, der administreres af World Intellectual Property Organization (WIPO), der har sæde i Genève. Hovedparten af de lande, som Danmark har kulturelt samarbejde med, er medlemmer, og Danmark har selv været medlem siden 1903. Se også ophavsret.