Bergenskompagniet, Det Bergen Grønlandske Compagnie, kompagni stiftet i 1721 som støtte for den dansk-norske kolonisation af Grønland. Bergenskompagniet fik indenlandsk monopol med told- og afgiftsfrihed for udsendte og hjemtagne varer. Konkurrencen med de nederlandske hvalfangere gav imidlertid underskud på kompagniets regnskaber. Da Bergenskompagniet intet regnskab kunne fremlægge for 1726, blev direktørerne sat fra bestillingen, og kompagniets aktiviteter ophørte.