Berengario 1., d. 924, italiensk konge fra 888. Som dattersøn af Frankerrigets sidste hersker blev Berengario konge over Italien. Skønt kronet til kejser af paven i 915 måtte han til stadighed kæmpe mod rivaler. Da også hans egne lensmænd iværksatte et oprør, led Berengario nederlag og blev myrdet.