Bengt Holbek, egl. Bengt Knud Holbek, 1933-1992, dansk folkemindeforsker, ansat 1962-70 i Dansk Folkemindesamling og siden som lektor ved Københavns Universitets Institut for Folkloristik. Det meste af hans videnskabelige arbejde var helliget fabler, ordsprog, gåder og frem for alt eventyr. I disputatsen fra 1987, Interpretation of Fairy Tales. Danish Folklore in a European Perspective, tolker han trylleeventyrene på en ny måde, nemlig "som en kunstnerisk bearbejdelse af problemer i fortællernes egen virkelighed".