Begge Sicilier, syditaliensk kongerige 1816-61. Betegnelsen henviser til sammenlægningen af kongeriget Neapel og kongeriget Sicilien. Oprindelig blev de to territorier adskilt, da araberne i 800- og 900-t. erobrede øen Sicilien; det syditalienske fastland kaldtes dog fortsat Sicilien. I 1265 blev områderne igen samlet under Karl af Anjou, men ved et oprør i 1282, Den Sicilianske Vesper, løsrev øen Sicilien sig fra det franske herredømme. De to riger blev igen forenet, da Alfonso 5. af Aragonien i 1443 blev udråbt til Rex utriusque Siciliae, dvs. 'konge over begge Sicilier'. Denne titel blev tillige brugt, da Karl 3. af slægten Bourbon i 1734 blev konge over de to riger, der dog havde hver sin administration. Efter Napoleonskrigene bevaredes betegnelsen Begge Sicilier, og i 1816 blev et samlet kongerige oprettet under Ferdinand 1. (tidligere Ferdinand 4. af Neapel). Riget blev flere gange rystet af opstande på øen Sicilien og ikke mindst af de revolutionære strømninger i Europa i 1848. Det brød endeligt sammen i 1860, da Garibaldi med sine tropper erobrede området, og i 1861 blev Begge Sicilier ved den italienske samling, il Risorgimento, indlemmet i det nye kongerige Italien.