Bedømmelsesforeningen, se Foreningen til bedømmelse af Personforsikringsrisiko.