Barrington, jr. Moore, 1913-2005, amerikansk sociolog, der fremmede og fornyede den komparative og historiske sociologi med sit værk Social Origins of Dictatorship and Democracy: Lord and Peasant in the Making of the Modern World (1966). Heri præsenterede han en tese om moderniseringens tre mulige revolutionerende veje: den demokratiske og kapitalistiske (fx Frankrig, England og USA), den fascistiske, repressive (fx Tyskland, Japan) samt den kommunistiske vej (fx Sovjetunionen, Kina). Forfatterskabet omfatter desuden behandlinger af sovjetiske samfundsforhold og om uretfærdighed, fattigdom og undertrykkelse.