Barecon, (eng. forkort. af bareboat contract), certeparti, dvs. søbefragtningskontrakt, der er affattet af BIMCO og meget anvendt i forbindelse med bareboatbefragtning af skibe.