Bank for International Settlements, BIS, Den Internationale Betalingsbank, oprettet i 1930 med sæde i Basel i Schweiz med det formål at koordinere erstatningsbetalingerne efter 1. Verdenskrig. Efter 2. Verdenskrig har BIS udviklet sig til centralbankernes bank, og banken bistår bl.a. ved placeringer af officielle valutareserver samt danner rammen om månedlige konsultationer mellem de større industrilande om pengepolitisk koordination og om udredningsarbejde, som vedrører overvågning af banker. I denne sammenhæng er BIS blevet den førende kilde til statistik om internationale bankkreditter og bankindlån. BIS har også spillet en væsentlig rolle i det europæiske valutasamarbejde.