Bangsbofort, kystfort ca. to km syd for Frederikshavn. Fortet blev opført af den tyske værnemagt 1940-45 som en del af Atlantvolden og efter en større modernisering anvendt af Søværnet 1952-61 i henhold til forsvarsordningerne af 1951 og 1960. Fortets opgave var i begge tilfælde at beskytte den militært vigtige Frederikshavns Havn. Blandt armeringen var fire af panserskibet Niels Juels 15 cm kanoner, hvoraf tre endnu står på anlægget.