Banca d'Italia, Italiens centralbank, oprettet i 1893 ved en fusion af en række private, seddeludstedende banker efter en omfattende krise i banksystemet. Trods manglende formel uafhængighed af regeringen udviklede banken i tiden efter 2. Verdenskrig en meget betydelig indflydelse ikke blot på pengepolitikken og overvågningen af bankerne, men også på den øvrige økonomiske politik. Formelt har banken efterhånden opnået en betydelig selvstændighed i sin rentepolitik, og efter at den italienske valuta udtrådte af EMS (Det Europæiske Monetære System) i september 1992 også i styringen af valutakursen indtil indførelsen af euro i 2002. Banken har forestået en vidtgående afvikling af de stramme regler for de finansielle markeder samt en næsten total afvikling af den tidligere skarpe kontrol med kapitalbevægelser.