Banér var en svensk adelsslægt. Den optræder første gang i slutningen af 1300-tallet. Af slægtens medlemmer fra 1500-1700-tallet havde flere betydelig politisk indflydelse, bl.a. som svenske rigsråder.