Banér, svensk adelsslægt, optræder første gang i slutningen af 1300-t. Af slægtens medlemmer fra 1500-1700-t. havde flere betydelig politisk indflydelse, bl.a. som svenske rigsråder.