Balabacstrædet, 48 km bredt stræde mellem Palawan i Filippinerne og Borneo. Strædet forbinder Det Sydkinesiske Hav med Suluhavet og er vigtigt for den lokale skibsfart. Balabacøerne er rester af den tidligere landforbindelse over strædet.