BVD, bovin virus diarré, smitsom virussygdom, der angriber kvæg samt undertiden får og lam; udbredt over hele verden, almindelig i Danmark. Den optræder som en akut diarré ("omgangssyge"), der ofte rammer hele besætningen, men forløber godartet. Vigtigst er imidlertid fosterskader, der skyldes, at virus passerer fosterhinderne og formerer sig i fosteret, der ikke kan reagere med antistofdannelse. Sygdommen kan resultere i abort, svagtfødte kalve, kalve med hjernesymptomer (rystelser, kramper mv.) samt kalve, der tilsyneladende fødes normale, men er livsvarigt inficerede med virus og som 1-2-årige udvikler en dødeligt forløbende diarré, mucosal disease. Hos inficerede nyfødte lam ses overvejende hjernesymptomer, og sygdommen betegnes her Border disease, idet den først blev observeret i Border District, England.