Børge Diderichsen, 1906-1989, dansk teolog og politiker; bror til Paul Diderichsen. Han blev dr.theol. 1962, var professor i Det Nye Testamente ved Københavns Universitet 1965-76 og medlem af Folketinget 1964-68, først for partiet Venstre, fra 1965 for Liberalt Centrum. Teologisk var Diderichsen præget af eksistensteologien. Han deltog i den offentlige debat og var 1971-82 leder af Kirkeministeriets særuddannelse af præster. Politisk hørte han siden 1930'erne hjemme i Venstre, men som tilhænger af Thorkil Kristensen brød han i 1965 med partiet og deltog i stiftelsen af Liberal Debat og Liberalt Centrum.