Bálint Balassi, 1554-1594, ungarsk lyriker, hvis religiøse digte havde stor indflydelse på samtidens og eftertidens digtere. Han stammede fra en protestantisk adelsfamilie, førte en omskiftelig tilværelse som soldat og endte sine dage på slagmarken. Balassi fornyede den ungarske rimkunst med den såkaldte Balassi-stanza, der består af tre kupletter, hver fulgt af en linje med et fjerde rim efter skemaet: AADBBDCCD. Eftertiden kendte ham længe kun som forfatter til mange inderlige digte til Gud, men ved siden af sine militære bedrifter var Balassi også damernes ven og skrev en lang række kærlighedsdigte, der dog først blev opdaget i slutningen af 1800-t. (udg. 1879). Denne første udgivelse ændrede helt opfattelsen af Balassi som digter. Digte til Anna og Digte til Júlia var trods påvirkning fra Petrarca og folkepoesien en original og følsom digtning til en fjern elsket.