Axel Sabroe, 1891-1982, dansk forstmand, dr.agro. Sabroe var skovrider for Boller Statsskovdistrikt 1939-61. Han var formand for Kommissionen for Skovfogedelevers Uddannelse 1939-55, hvor han ydede en stor indsats. Sabroe skrev mere end 150 bøger, afhandlinger og artikler, heriblandt flere populære bøger om skovene og deres rekreative muligheder.