Avedøre Holme, industriområde syd for København, siden 1974 en del af Hvidovre Kommune. Området blev inddæmmet og opfyldt i slutningen af 1960'erne på tidligere småholme og strandenge. Udsigten over det 450 ha store og helt flade område domineres af flere store anlæg: 13 vindmøller (i alt 4,6 MW), Avedøre Kloakværk, et massivt kontorhus samt det moderne og højeffektive Avedøreværket.