Avaris, oldegyptisk lokalitet i det nordøstlige Nildelta, der nu identificeres med Tell al-Daba (tidligere bl.a. med Tanis), hvor der er udgravet dele af en ca. 2 km2 stor by med en syro-palæstinensisk/egyptisk blandingskultur. Avaris var Hyksoskongernes hovedstad og blev senere en del af Ramses 2.s nye residens, Pi-Ramses. Her havde en kanaanæisk udgave af guden Seth sit hovedkultsted. Pi-Ramses er formodentlig identisk med det Ramses, der omtales i GT.