Australasien, et ikke veldefineret udtryk for området omkring Australien, især anvendt i angelsaksisk litteratur. I sin største udstrækning bruges begrebet om Sydøstasien plus hele Oceanien, i sin mindste blot om Australien og New Zealand. Udtrykket stammer fra 1700-t., hvor Australien/Oceanien ikke var erkendt som verdensdel; derfor var Australasien det samme som Sydasien.