Augustlovene 1914, en række hastelove, der blev vedtaget af Folketinget for at afbøde virkningerne af 1. Verdenskrigs udbrud på den danske økonomi, som da var helt afhængig af samhandel med udlandet. Mest indgribende var Reguleringsloven af 7. august, ofte kaldet Augustloven, som bemyndigede indenrigsminister Ove Rode til at fastsætte priser på fødevarer og andre varer samt til at beslaglægge dem mod fuld erstatning. Til dette formål nedsatte han Den Overordentlige Kommission med repræsentanter for organisationerne og de politiske partier. Staten havde også tidligere blandet sig i samfundsøkonomien, også lovene blev kun anset for midlertidige, men de indvarslede en stærk udvidelse af statsmagtens opgaver.