August Šenoa, 1838-1881, kroatisk forfatter. Som forfatter og redaktør af tidsskriftet Kransen øvede han en afgørende indflydelse på den kroatiske litteraturs åbning mod Europa og står som en forløber for den kroatiske realisme. I et programskrift, Den kroatiske litteratur (1865), gik han ind for litteraturens og kulturens engagement i samfundslivet, og i sine mange prosaværker behandlede han forholdet mellem land og by, adelens forfald, moralske dilemmaer o.a.