Atbara, biflod til Nilen; den udspringer i Etiopien og udmunder efter godt 1100 km ved byen Atbara i Sudan. En del af vandføringen bruges til kunstvanding i Sudan, og det nedre løb er næsten udtørret i tørtiden.