Astrium, EADS Astrium, europæisk rumfartskoncern grdl. 2000 ved sammenlægning af det fransk-britiske selskab Matra Marconi Space og rumfartsdivisionen af DASA (DaimlerChrysler Aerospace). Koncernen var oprindelig ejet af EADS (50%) og Aerospatiale Matra & British Aerospace (50%) og var Europas største rumfartsfirma. Astrium byggede bl.a. løfteraketter og jordobservations-, kommunikations- og militærsatellitter og deltog desuden i videnskabelige projekter samt Ariane-programmet. Herudover byggede man Europas ubemandede ATV-transportfartøj og Columbus-laboratoriet til Den Internationale Rumstation. I 2014 indgik Astrium sammen med Cassidian i Airbus Defence and Space, en af Airbus Groups tre hoveddivisioner.