Assize of Clarendon, engelsk retsreform, der i 1166 blev vedtaget af Henrik 2. og hans råd af ærkebisper, biskopper, abbeder og baroner på Clarendon Castle. Dokumentet består af 22 artikler, som hovedsagelig omhandler lokal kriminalret. Vigtigst er artikel 1, der indførte et jurysystem, som forpligtede 16 lokale mænd til under ed at fremføre lovovertrædere for sheriffen og kongens omrejsende dommere. Reformen styrkede centralmagtens og sheriffernes indflydelse på lokalretten.