Ashvaghosha, ca. 150 e.Kr., indisk lyriker og dramatiker. Hans værker er den tidligste bekendte kunstdigtning på sanskrit, der udviser den klassiske stils formfuldendthed. Buddhacarita er et epos om Buddhas liv og lære. Saundarananda er en bearbejdelse af en legende om Buddhas halvbroder Nandas omvendelse. Ashvaghosha regnes for det indiske dramas fader; i hans Sariputraprakarana er motivet ligeledes buddhistisk. Kun brudstykker af det er overleveret.