Arthur F. Bentley, Arthur Fisher Bentley, 1870-1957, amerikansk politolog. Bentleys hovedværk The Process of Government. A Study of Social Pressures (1908) fik umiddelbart stor betydning for forståelsen af interessegruppers og organisationers politiske rolle. Hans virke havde også det mere generelle sigte at give studiet af politik et nyt videnskabeligt fundament og kom derved til at fremstå som en forudsætning for den amerikanske behavioralisme.