Arne Sejr, 31.1.1922-29.7.1998, dansk modstandsmand og direktør. Sejr indledte som gymnasiast i Slagelse sin illegale virksomhed 1940-41; på den tid forhindrede Den Tysk-sovjetiske Ikke-angrebspagt (1939-41) de fleste danske kommunister i aktivt at bekæmpe den tyske besættelsesmagt. Som historiestuderende i København stiftede han i 1942 Studenternes Efterretningstjeneste. I 1943 blev han arresteret af Gestapo, såret og tortureret, men undslap og genoptog sit illegale arbejde. Sideløbende med en karriere som forretningsmand organiserede Sejr efter krigen illegal overvågning af DKP i samarbejde med Forsvarets Efterretningstjeneste og CIA.