Arktisk Institut, selvejende dansk institution, oprettet 1954 af Grønlandsinteresserede kredse med det formål at udbrede kendskabet til de arktiske egne, især Grønland, og at indsamle materiale til dokumentation af arktiske forhold. Instituttet har bibliotek, historisk arkiv og fotosamling og indgik i 1993 et nært samarbejde med Dansk Polarcenter.