Arkivforeningen, forening stiftet i 1917 under navnet Arkivarforeningen som interesseorganisation for videnskabeligt ansatte medarbejdere ved statens arkiver. I 1974 navneforandring til Arkivforeningen, der er blevet et rent fagligt foredrags- og diskussionsforum for enhver med interesse for arkivspørgsmål.