Archipoeta, (lat., af gr. archi- og poeta 'ærkedigteren'), 1100-t., dæknavn for en af Europas fineste latinskrivende lyrikere, hvis egentlige navn ikke kendes. Han beherskede tidens franskprægede gejstlige latinkultur, men var nok tysk af fødsel. Hans forfædre tilhørte ridderstanden, og selv var han ca. 1160-65 hofdigter hos ærkebiskop Reinald af Köln, kejser Frederik 1. Barbarossas politiske rådgiver. Kun ti af hans digte er bevarede. Blandt dem beskriver det såkaldte "skriftemål" til Reinald den unge digters meget jordnære fristelser, mens et digt til Barbarossa hylder denne som en ny kejser Augustus.