Archimedes' skrue, snekke, skruen uden ende, en mekanisk transmissionsanordning bestående af en cylindrisk skrue, der kan drejes i faste lejer, således at dens gevind griber ind i tænderne på et tandhjul, som står vinkelret på skruen. Tandhjulet vil dreje en tand frem for hver omdrejning af skruen.