Aratos fra Soloi, græsk digter, der levede i første halvdel af 200-t. f.Kr. Af hans produktion er kun overleveret hovedværket Phainomena, et læredigt på heksametre om stjernehimlen og vejrliget. Digtet er i Hesiods tradition og blev som digterværk værdsat af bl.a. Kallimachos. Phainomenas indledning hylder Zeus, som han blev forstået af stoikerne: som verdensaltets opretholder. Skønt Phainomenas astronomiske indhold, der byggede på et stjernekatalog fra 300-t. f.Kr. af astronomen Eudoxos fra Knidos, hurtigt blev forældet, blev værket en autoritet på sit område og flere gange oversat til latin (bl.a. af Cicero).