Anton Günther, 1583-1667, greve af Oldenburg. Han holdt sit grevskab uden for Trediveårskrigen og tilknyttede områderne Delmenhorst og Kniphausen. Uden legitim arving overdrog han i 1664 Oldenburg til den danske konge og hertugen af Gottorp.