Antipatros, ca. 400-319 f.v.t., makedonsk general og statsmand. Under Alexander den Stores felttog i Asien var Antipatros vicekonge i Makedonien, og i 331 slog han spartanerne ved Megalopolis og nedkæmpede deres forsøg på at frigøre Hellas fra makedonernes overherredømme. Efter Alexanders død i 323 forsøgte de græske bystater igen at løsrive sig, men blev besejret af Antipatros i Den Lamiske Krig (323-322). Han tilsluttede sig alliancen mod Perdikkas, og efter dennes død i 320 blev Antipatros på mødet i Triparadeisos kåret til "formynder for kongerne", dvs. for Alexanders mindreårige søn og udviklingshæmmede broder.