Ankarakonventionen, aftale fra 1930 mellem Grækenland og Tyrkiet. Konventionen fritog trods flygtningenes protester Tyrkiet for at kompensere for den ejendom, som grækerne i Lilleasien havde efterladt i forbindelse med den græsk-tyrkiske befolkningsudveksling i 1923 (se Lausannefreden). Hermed blev et væsentligt problem i de græsk-tyrkiske relationer ryddet af vejen, og der åbnedes for en midlertidig tilnærmelse mellem de to stater, hvilket senere førte til græsk-tyrkisk alliancefællesskab i Balkanpagten 1934.