Animalia, (af lat. neutr. plur. animal 'levende væsen, dyr'), dyreriget, omfatter ifølge nutidens opfattelse af slægtskabsforholdene blandt de levende organismer kun de flercellede dyr, Metazoa. Se dyr og biologisk klassifikation.