Anemia, slægt med over 100 arter af især tropiske, amerikanske bregner i familien Schizaeaceae. Bladene er ejendommelige ved, at de nederste par bladafsnit helt er specialiserede til at danne sporer. Anemia dyrkes almindeligt i botaniske væksthuse og anvendes til genetiske eksperimenter.