Andrej Kolmogorov, 25.4.1903-20.10.1987, sovjetisk (russisk) matematiker. Hans hovedværk ligger inden for sandsynlighedsteorien, men han har ydet vægtige bidrag til stort set alle dele af matematikken, ligesom hans interesser rakte ind i mange andre videnskaber, fx biologi og filosofi. I fysik bidrog han bl.a. til teorien for turbulens og til spørgsmålet om Solsystemets stabilitet (det såkaldte KAM-teorem, se kaos). Kolmogorov blev professor i matematik ved Moskva-universitetet i 1931, og to år senere publicerede han sin berømte bog (på tysk) Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung, som etablerede sandsynlighedsteorien som en stringent matematisk disciplin, og som siden da har været grundlag for al forskning i feltet. Kolmogorov havde også en levende interesse for undervisning på alle niveauer og var en af hovedmændene bag reformen af det sovjetiske skolesystem.